Regulamin sklepu internetowego BloomCraft.pl z dnia 04.07.2016 r.

§1. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego BloomCraft.pl jest firma:

Usługi Informatyczne Kamil Jaworski
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
ul. Katowicka 79A/2
61-131 Poznań
NIP: 554-262-33-55

Kontakt e-mail: ula@bloomcraft.pl
tel. 601-469-931
2. Sklep internetowy BloomCraft.pl prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną za pośrednictwem sieci Internet
3. Firma jest płatnikiem VAT.
4. Zawartość sklepu internetowego BloomCraft.pl nie stanowi oferty w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta
nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego
Regulaminu i zaakceptowaniem jego postanowień i informacji zawartych w regulaminie w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

§2. Ceny i promocje

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich
i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
2. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości zmian cen towarów, wycofywania artykułów ze sprzedaży, a także wprowadzania i moderowania promocji na poszczególne artykuły bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów
i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień
na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§3. Składanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia w sklepie mogą składać tylko osoby pełnoletnie.
2. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Ich realizacja następuje dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, w dni powszednie w godzinach 8:00- 16:00.
3. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym po dniu,
w którym zamówienie zostało złożone.
4. Wszystkie zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę BloomCraft.pl.
5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do BloomCraft.pl poprzez zatwierdzenie.
6. Poprawnie złożone zamówienie zawiera następujące informacje:
– co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
– dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
– koszty transportu
– sposób płatności
7. Zamówienia nie opłacone w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia, są automatycznie anulowane.

§4. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja.
3. Sklep BloomCraft.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadkach uzasadnionych wątpliwości.
4. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. Zamówienia są realizowane według kolejności zaksięgowanych wpłat.

§5. Dostarczanie zamówionych produktów

1. Koszty przesyłki ustalone na stronie sklepu BloomCraft.pl ponosi kupujący. W koszty przesyłki wliczony jest koszt opakowania.
2. Cennik przesyłek zamieszczony jest na stronie sklepu i jest do wglądu publicznego.
3. Przesyłki wysyłamy Pocztą Polską (list polecony ekonomiczny lub priorytetowy, Kurierem InPost, za pośrednictwem Paczkomatów lub umożliwiamy odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z obsługą sklepu.
4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wysyłki w przypadku, gdy waga lub rozmiar przesyłki są zbyt duże.
5. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności.
Sklep BloomCraft.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadających status „W magazynie” w terminie najpóźniej w przeciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu danej kwoty na konto.
6. Dla towarów o statusie dostępności innym niż „w magazynie” czas dostawy ustalany jest zawsze indywidualnie z Klientem.
7. Sklep BloomCraft.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych adresowych w formularzu zamówienia. Ponowne wysłanie paczki jest
możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty za koszty wysyłki i opłaceniu
kosztów zwrotu przesyłki.

§6. Płatności

1. Sklep BloomCraft.pl akceptuje następujące formy płatności:
a) przelewem – na konto w formie przedpłaty dla zamówień o każdej wartości

ING Bank Śląski 31 1050 1520 1000 0091 3070 6881
W tytule przelewu proszę umieścić numer zamówienia.

b) gotówką – w przypadku odbioru osobistego.

c) poprzez portal Przelewy24 – dzięki temu można szybko finalizować zamówienie.

§7. Reklamacje i zwroty

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Produkty oferowane przez BloomCraft.pl są fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i prawnych.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ula@bloomcraft.pl;
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Katowicka 53A/52, 61-131 Poznań 
8. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ula@bloomcraft.pl
9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
10. Sprzedawca zobowiązuje się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności. Płatności dokonujemy na podany przez Państwa rachunek bankowy.
11. Klient odsyła zakupiony towar na adres: ul. Katowicka 53A/52, 61-131 Poznań – przesyłka musi być dobrze zabezpieczona przed zniszczeniem przez kuriera lub innego przewoźnika, a towar nie może być używany.
12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
13. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu całości kosztu przesyłki towaru do Klienta. Zwracany koszt uwzględnia najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez sklep.
14. Klient może zrezygnować z zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej ula@bloomcraft.pl lub telefonicznie pod numerem 601-469-931, jednak nie można anulować zamówienia już wysłanego.
15. W przypadku zwrotu przesyłki wynikającego z błędnie podanego przez Klienta adresu sklep BloomCraft.pl nie ponosi kosztów ponownej wysyłki.

§8. Dane osobowe

1. Dokonując rejestracji w Sklepie BloomCraft.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
3. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane wykorzystane będą przez Sklep w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.

§9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Firma Usługi Informatyczne Kamil Jaworski zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu sklepu BloomCraft.pl Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie BloomCraft.pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących regulaminu sklepu proszę o kontakt mailowy na adres ula@bloomcraft.pl